Avondmaal

Met elkaar mogen wij het avondmaal vieren. Door het avondmaal staan wij stil bij de dood van Jezus Christus voor onze zonden. Door Christus dood en opstanding mogen wij ons verbonden voelen met God en met elkaar.

Wilt u het avondmaal met ons meevieren? Wij verwelkomen aan de tafel van de Heer allen met wie wij ons geloof in Jezus Christus delen. U kunt voor de dienst langs gaan bij de kerkenraad. Ons uitgangspunt om aan te gaan is in te stemmen met de Apostolische Geloofsbelijdenis als kortste samenvatting van het gereformeerd belijden.  Aanvaarding van het verzoenende en verlossende werk van Jezus Christus.