Onze gemeente

Onze gemeente, NGK Vrouwenpolder, vormt samen met 320 zusterkerken een kerkverband. De gemeente bestaat uit ongeveer 125 leden. Daarnaast ontvangen we met heel veel liefde en plezier veel vakantiegasten. Wat ons bindt is door onze huidige predikant, Gert Zomer, samengevat als: de God met een Missie heeft een kerk, ook hier! God heeft ons gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon (Kol 1: 13). Dat is zijn Missie, en daaruit leven wij. En zo willen we een gemeente zijn die open, warm en veilig is. Allereerst open naar God, en zo naar elkaar. Met liefde voor God, en dus ook voor anderen. We willen schuilen bij God, en zo voor iedereen een veilige plaats zijn. Die blijde boodschap willen we met u delen, iedere zondag. U bent van harte welkom.