Privacy policy

Privacy policy– AVG

Uw privacy is belangrijk voor de Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder

De website staat onder beheer van Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
De Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder respecteert de privacy van bezoekers van onze website en ook van alle vragenstellers aan de webredactie. Eventuele gegevens die via deze website of per e-mail aan de Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder verstrekt zijn, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren, dan wel u via nieuwsbrieven op de hoogte te houden over ontwikkelingen. Daarbij conformeert de Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zullen nimmer persoonsgegevens plaatsen op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De gegevens die zijn gegenereerd voor 25 mei 2018 beschouwen wij als geautoriseerde gegevens. Ook voor deze gegevens geldt dat persoonsgegevens uitsluitend door of namens ons gebruikt worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. De Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Wij adviseren daarom deze tekst met enige regelmaat te raadplegen bij het bezoeken van deze site.

Heeft u bezwaar tegen registratie van gegevens en/of vermoedt u dat er van misbruik van uw gegevens sprake is, meld ons dat direct via ons contactformulier. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw eigen gegevens, of deze te laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via email doorgeven. De Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Deze site kan links bevatten naar andere internetpagina’s. Dit privacystatement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. De Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en hoe derden omgaan met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via invulformulieren/inlog op de website. Bij het invullen van formulieren vragen wij altijd uw toestemming voor het vastleggen van gegevens. Gegevens van predikanten worden gebruikt voor (gedeeltelijke) publicatie op de Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder en voor registratie en communicatie ten behoeve van preekvoorziening.

De Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder kan bij het verzenden van e-mail nieuwsbrieven gebruik maken van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop u deze e-mails opent. Ook kan de Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder kijken of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan de Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Via onze website worden cookies geplaatst. De Nederlandse Gereformeerde kerk te Vrouwenpolder gebruikt deze cookies om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie verzamelt wordt is geanonimiseerd, dat wil zeggen dat geen persoonsgegevens gedeeld worden.

De Nederlandse Gereformeerde kerk Vrouwenpolder heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden. Hebt u een vraag of een klacht over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze webredactie.

Gegevens van bezoekers

1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://ngkvrouwenpolder.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

1b NGK Vrouwenpolder zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de webmaster van NGK Vrouwenpolder. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

De Privacy Policy voor gemeenteleden is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die inlogt bij NGK Vrouwenpolder.

1. Gegevens die door leden verstrekt worden

NGK Vrouwenpolder kan de gegevens die door een gemeentelid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van informatie/nieuws.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op activiteiten of vragen, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteiten, tip, handigheid etcetera, waarvan NGK Vrouwenpolder denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de onze gemeenteleden.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door een gemeentelid aan NGK Vrouwenpolder zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2b Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

3. Beveiliging

De gegevens die een gemeentelid aan NGK Vrouwenpolder verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van gemeenteleden gegevens

Een gemeentelid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. NGK Vrouwenpolder kan een gemeentelid in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door NGK Vrouwenpolder voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.