Voorganger

Gert Zomer. Pastor voor iedereen.

Vanaf 2020 is Ds Gert Zomer als deeltijdpredikant aan onze gemeente verbonden. Naast zijn werk in onze gemeente is Gert werkzaam als geestelijk verzorger bij stichting Zorgstroom in Middelburg. Dankbaar werk. Gert is met recht een verbinder. In het dorp Vrouwenpolder en daarbuiten. Deze ‘pastor voor iedereen’ zoals hij vaak wordt omschreven, heeft sinds 2001 als uitlaatklep de hobby schilderen. Daarover schrijft hij op zijn weblog: ,,Dat is, na mijn huwelijk, misschien wel de beste stap van mijn leven geweest. Sinds die tijd ben ik in de ban van kleuren en vormen. Ik ben heel anders tegen dingen gaan aankijken, letterlijk en figuurlijk. En ik ben me nog meer gaan verwonderen over hoe mooi Gods schepping is. Maar de keerzijde daarvan is dat je dan ook meer oog gaat krijgen voor alles wat kapot is, wat niet meer mooi is en wat er om schreeuwt om recht gezet te worden. In mijn schilderijen kun je die beide kanten van het leven terug zien.’’

Gert Zomer, pastor voor iedereen.